Termovizní měření

termovizní kamera

Termovize je efektivní diagnostická a měřicí metoda v průmyslu, stavebnictví, ve fyzikálním výzkumu a v biologických oborech.

Termovize měří bezkontaktně (tj. pyrometricky) povrchovou teplotu těles s vysokou přesností v mnoha bodech současně a z bodů rekonstruuje teplotní pole, které převádí na viditelný obraz se znázorněnou teplotní stupnicí.

Termovize umožňuje zjišťovat malé teplotní rozdíly mezi jednotlivými body obrazu a dovede rychle rozeznat teplotní rozdíly v čase.

Měříme pomocí laboratorních termovizních kamer s

Měření je doplněno fotografií pro snadnou orientaci, výsledky jsou předávány formou protokolu z měření s vyhodnocením v písemné a v elektronické podobě.

Laboratorní kamery měří s vysokou přesností. Teplotní obraz je reálný a je složen výhradně ze skutečně naměřených hodnot. Laboratorní termovize nevytváří virtuální, na první pohled líbivé teplotní obrázky, které jsou vytvořeny interpolačním softwarem. Používané kamery jsou úzkopásmové s chlazeným detektorem.

Výhody při aplikacích:

Objektivní nevýhody:

  rotační hliníkový výlisek

Termovize v průmyslu a v energetice

  problém s tepelnou izolací zdi

Termovize ve stavebnictví

  termovizní obrázek ruky

Termovize ve výzkumu a vývoji

 

Technická data používaných přístrojů:

Typ: NEC San-ei Instr. 6 T 62 s detektorem HgCdTe
6 T 63 s detektorem In-Sb
Rozsah měřených teplot: -50° až + 2000 °C
Zaostření: 20 cm - nekonečno
Rozlišení: 0,1 (0,2) °C, geometricky cca 0,5 mm
Optický zoom: 1x až 5x, elektronický zoom 5x
Zorný úhel: 30° horizontálně, 25° vertikálně
Přesnost měření: +/- 0,5% rozsahu stupnice
Geometrické rozlišení (rastr): 640 x 380 bodů
Rychlost snímkování: 1, 2, 4 obr./ s
Nastavení koeficientu emisivity: 1,0 - 0,1
Teplotní stabilizace detektoru: kapalným dusíkem
Další funkce: elektronický zoom, vyhodnocení histogramu, izotermy, elektronické odečítání dvou obrazů, teplotní řez